Epigenetikk: kan vi virkelig endre genetikken som elder huden vår?

Epigenetikk

EPIGENETIKK OG HUDALDRING: KAN GENENE VÅRE PÅVIRKES?

Epigenetikk er et fascinerende og banebrytende felt innen biologi som har begynt å forandre måten vi ser på hudpleie. Det handler om hvordan gener uttrykkes og reguleres uten å endre selve DNA-sekvensen.


Med andre ord, epigenetikk handler om å kontrollere hvilke gener som «slås av» eller «slås på» for å oppnå ønskede effekter.Når vi snakker om epigenetikk i hudpleie, refererer vi til bruken av denne vitenskapen for å fremme sunn og ungdommelig hud.

Ifølge forskere skyldes omtrent 75% av hudens aldring eksterne faktorer, mens rundt 25% er genetisk betinget.

Tidligere trodde man at vi ikke hadde kontroll over de genetiske faktorene som forårsaker hudens aldring. Ny forskning har vist at eksterne faktorer som livsstil og miljø har en stor innvirkning på hvor godt våre gener kan opprettholde en sunn hud.

Dette studiet av hvordan eksterne faktorer påvirker genene kalles epigenetikk, og det har ført til oppdagelsen av at vi faktisk kan påvirke genenes atferd til en viss grad for å oppnå optimal ytelse.

FOR Å FORSTÅ HVORDAN DETTE RELATERER SEG TIL HUDEN VÅR, MÅ VI FORSTÅ GRUNNLEGGENDE KONSEPTER:

Våre celler utgjør hele kroppen vår, inkludert huden. Hudcellene produserer proteiner som er essensielle for deres funksjon. Ved hjelp av disse proteinene regenererer cellene seg, noe som er avgjørende for ungdommelig hud. Innenfor hver celle finner vi vår DNA: Det komplette settet med instruksjoner som forteller cellene våre hva de skal gjøre. Hver individuell instruksjon kalles en gen.

Hvordan cellene jobber

Våre gener (eller instruksjoner) kan bli dempet eller aktivert på grunn av visse omstendigheter i livet. Så om disse genene kan få budskapet sitt til cellene våre eller ikke, kan avhenge av faktorer som miljøet, hva vi spiser, og hvem vi samhandler med, blant millioner av andre ting!

For at huden skal være sunn og ungdommelig, må cellene våre regenereres. For dette må de være gode til å produsere proteiner. Enkelt sagt er våre gener instruksjonene for å lage disse proteinene, og hvis de ikke kan leses av cellen, kan den ikke utføre jobben sin. Når dette skjer, kan ikke cellen fungere effektivt, noe som fører til synlige tegn på hudaldring.

VITENSKAPEN OM EPIGENETIKK

Om en gen er ‘aktiv’ eller ikke, kontrolleres av en struktur som kalles epigenomet. Denne strukturen består av kjemiske (eller «epigenetiske») merker festet til DNA-et som reagerer på signaler fra omverdenen. Disse reaksjonene får epigenomet til å endre seg, og slår genene våre av eller på. Selv om DNA-et ditt aldri endrer seg, påvirkes genenes funksjonalitet.

Begrepet ‘Epigenetikk’ ble født i 1942, og forskning om dette emnet har fortsatt å utvikle seg siden den gang, spesielt innenfor hvordan det påvirker sykdommer som kreft og psykiske lidelser.

Den forenklede definisjonen av epigenetikk, ifølge whatisepigenetics.com, er: «Epigenetikk påvirker i hovedsak hvordan gener leses av celler, og deretter hvordan de produserer proteiner.»

Lenke: http://www.whatisepigenetics.com/fundamentals/

EPIGENETIKK OG HUDALDRING

Påvirkningen av epigenomet i styringen av våre gener (og dermed våre hudceller) blir sterkere med alderen, men det er gode nyheter: effektene er reversible.

Ved å redusere de negative epigenetiske merkene kan vi «slå på» de inaktive genene, slik at de igjen kan produsere nye proteiner effektivt. Dette reduserer drastisk effektene av aldring på huden.

ADN-epigenetikk
Germaine de Capuccini har vært en pioner innen epigenetisk hudpleie.

Epigenetikk har åpnet dørene for en ny æra innen hudpleie, og Germaine de Capuccini har utviklet en eksklusiv ingrediens kalt Epigenol. Den er utvunnet fra Cannula-blomsten og er i stand til å begrense de negative endringene i epigenomet, slik at inaktive gener kan kommunisere effektivt igjen.

Cellene kan igjen produsere ungdommelige proteiner, øke cellefunksjonen og dermed redusere de generelle tegnene på hudens aldring.

FOREBYGGING AV NEGATIVE EPIGENETISKE ENDRINGER

Denne nye forskningen avslører hvor viktige våre livsstilsvalg er. Vi har alltid visst at stress, kosthold, forurensning og miljøfaktorer har stor innvirkning på aldringsprosessen til huden vår. Nå er det klart at disse faktorene spiller en enda større rolle, da de har en inneboende effekt på selve genene våre.

EPIGENETIKK I HUDPLEIE: SRNS

Germaine de Capuccini SRNS er en banebrytende anti-aging hudpleielinje utviklet med Epigenol. SRNS produktene inneholder noen av de høyeste konsentrasjonene av aktive ingredienser tilgjengelig.

Eva Puig Syversen

Se alle innlegg